Đồng Hỗ Gỗ Quả Lắc Đứng Đẹp Giá Rẻ Giảm 10-30% TPHCM

0933 444 788
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc Lọc
Giá từ đến đ
Chọn
- 24%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Tứ Trụ Mini Gỗ Hương Đá Màu Tự Nhiên...

Đồng Hồ Quả Lắc Tứ Trụ Mini Gỗ Hương Đá Màu Tự Nhiên...

Mã: DONGHO34-1716-90-TN5

12.490.000đ/Cái

16.500.000
- 23%
QC
Đồng Hồ Đứng Quả Lắc Gỗ Hương Đá Tượng Nữ Thần Đẹp...

Đồng Hồ Đứng Quả Lắc Gỗ Hương Đá Tượng Nữ Thần Đẹp...

Mã: DONGHO34-240-90-TN5

16.490.000đ/Cái

21.500.000
- 23%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Đứng Gỗ Hương Đá Cao Cấp Đẹp Giá Tốt

Đồng Hồ Quả Lắc Đứng Gỗ Hương Đá Cao Cấp Đẹp Giá Tốt

Mã: DONGHO34-394-90-TN5

13.490.000đ/Cái

17.500.000
- 28%
QC
Đồng Hồ Đứng Phòng Khách Gỗ Hương Đá Chạm Đại Bàng Đẹp...

Đồng Hồ Đứng Phòng Khách Gỗ Hương Đá Chạm Đại Bàng Đẹp...

Mã: DONGHO34-241-74-TN5

7.790.000đ/Cái

10.800.000
- 26%
QC
Đồng Hồ Tháp Đứng Gỗ Hương Đá Nhóm 1 Cao Cấp Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Tháp Đứng Gỗ Hương Đá Nhóm 1 Cao Cấp Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO34-395-90-TN5

14.490.000đ/Cái

19.500.000
- 23%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Tháp Đại Gỗ Hương Đá Cao 2m7 Đẹp Giá...

Đồng Hồ Quả Lắc Tháp Đại Gỗ Hương Đá Cao 2m7 Đẹp Giá...

Mã: DONGHO34-406-270-TN5

29.490.000đ/Cái

38.500.000
- 23%
QC
Đồng Hồ Đứng Chạm Rồng Đỉnh Gỗ Hương Đá Cao Cấp Đẹp...

Đồng Hồ Đứng Chạm Rồng Đỉnh Gỗ Hương Đá Cao Cấp Đẹp...

Mã: DONGHO34-396-90-TN5

13.490.000đ/Cái

17.500.000
- 23%
QC
Đồng Hồ Đứng Bằng Gỗ Hương Đá Chạm Nghê Đỉnh Đẹp Giá...

Đồng Hồ Đứng Bằng Gỗ Hương Đá Chạm Nghê Đỉnh Đẹp Giá...

Mã: DONGHO34-397-90-TN5

13.490.000đ/Cái

17.500.000
- 27%
QC
Đồng Hồ Đứng Quả Lắc Gỗ Hương Đá Chạm Tứ Linh Đẹp Giá...

Đồng Hồ Đứng Quả Lắc Gỗ Hương Đá Chạm Tứ Linh Đẹp Giá...

Mã: DONGHO34-398-210-TN5

13.490.000đ/Cái

18.500.000
- 28%
QC
Đồng Hồ Gỗ Hương Đá Chạm Hoa Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Gỗ Hương Đá Chạm Hoa Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO34-399-74-TN5

7.790.000đ/Cái

10.800.000
- 28%
QC
Đồng Hồ Đứng Quả Lắc Gỗ Hương Đá Chạm Hoa Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Đứng Quả Lắc Gỗ Hương Đá Chạm Hoa Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO34-760-74-TN5

7.790.000đ/Cái

10.800.000
- 28%
QC
Đồng Hồ Gỗ Hương Đá Tháp Đầu Tròn Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Gỗ Hương Đá Tháp Đầu Tròn Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO34-761-170-TN5

7.790.000đ/Cái

10.800.000
Xem thêm Đồng Hồ Đứng Gỗ Hương Đá
- 13%
QC
Đồng Hồ Đứng Phòng Khách Gỗ Gõ Đỏ Chạm Chim Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Đứng Phòng Khách Gỗ Gõ Đỏ Chạm Chim Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO13-408-170-MTL2

6.890.000đ/Cái

7.900.000
- 13%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Gỗ Gõ Đỏ Chạm Hoa Tây Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Quả Lắc Gỗ Gõ Đỏ Chạm Hoa Tây Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO13-409-170-TN2

6.890.000đ/Cái

7.900.000
- 12%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Đứng Gỗ Gõ Đỏ Chạm Hoa Tây Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Quả Lắc Đứng Gỗ Gõ Đỏ Chạm Hoa Tây Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO13-1697-64-TN2

7.290.000đ/Cái

8.300.000
- 12%
QC
Đồng Hồ Đứng Phòng Khách Gỗ Gõ Đỏ Anh Hùng Tương Ngộ...

Đồng Hồ Đứng Phòng Khách Gỗ Gõ Đỏ Anh Hùng Tương Ngộ...

Mã: DONGHO13-1728-65-TN2

7.290.000đ/Cái

8.300.000
- 12%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Phong Cách Châu Âu Cổ Điển Gỗ Gõ Đỏ Tự...

Đồng Hồ Quả Lắc Phong Cách Châu Âu Cổ Điển Gỗ Gõ Đỏ Tự...

Mã: DONGHO13-1729-66-TN2

7.290.000đ/Cái

8.300.000
Xem thêm Đồng Hồ Đứng Gỗ Gõ Đỏ
- 6%
QC
Đồng Hồ Đứng Quả Lắc Gỗ Mun Lào Cao Cấp Giá Tốt

Đồng Hồ Đứng Quả Lắc Gỗ Mun Lào Cao Cấp Giá Tốt

Mã: DONGHO54-404-217-TN21

33.490.000đ/Cái

35.500.000
- 11%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Tháp 3D Gỗ Mun Lào Cao Cấp Giá Tốt

Đồng Hồ Quả Lắc Tháp 3D Gỗ Mun Lào Cao Cấp Giá Tốt

Mã: DONGHO54-405-217-TN21

39.490.000đ/Cái

44.500.000
- 11%
QC
Đồng Hồ Đứng Chạm Hoa Tây Gỗ Mun Đuôi Công Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Đứng Chạm Hoa Tây Gỗ Mun Đuôi Công Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO54-400-73-MTL4

8.490.000đ/Cái

9.500.000
- 11%
QC
Đồng Hồ Gỗ Mun Đuôi Công Tháp Đầu Tròn Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Gỗ Mun Đuôi Công Tháp Đầu Tròn Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO54-402-170-MTL6

8.500.000đ/Cái

9.500.000
- 7%
QC
Đồng Hồ Tháp Đứng Gỗ Mun Đuôi Công Cao Cấp Giá Tốt

Đồng Hồ Tháp Đứng Gỗ Mun Đuôi Công Cao Cấp Giá Tốt

Mã: DONGHO54-403-210-MTL4

13.490.000đ/Cái

14.500.000
- 11%
QC
Đồng Hồ Đứng Chạm Hoa Hồng Gỗ Mun Đuôi Công Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Đứng Chạm Hoa Hồng Gỗ Mun Đuôi Công Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO54-766-73-MTL6

8.490.000đ/Cái

9.500.000
- 11%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Gỗ Mun Đuôi Công Chạm Hoa Tây Đẹp Giá Rẻ

Đồng Hồ Quả Lắc Gỗ Mun Đuôi Công Chạm Hoa Tây Đẹp Giá Rẻ

Mã: DONGHO54-1726-68-MTL4

8.490.000đ/Cái

9.500.000
Xem thêm Đồng Hồ Đứng Gỗ Mun
- 19%
QC
Đồng Hồ Gỗ Đứng Quả Lắc Hình Tháp Gỗ Hương Đẹp

Đồng Hồ Gỗ Đứng Quả Lắc Hình Tháp Gỗ Hương Đẹp

Mã: DONGHO32-2935-80-MTL2

12.490.000đ/Cái

15.500.000
- 17%
QC
Đồng Hồ Cây Gỗ Hương Chạm Tứ Linh Song Long

Đồng Hồ Cây Gỗ Hương Chạm Tứ Linh Song Long

Mã: DONGHO32-2934-180-MTL2

9.490.000đ/Cái

11.500.000
- 17%
QC
Đồng Hỗ Gỗ Hương Tứ Linh Rồng Đỉnh

Đồng Hỗ Gỗ Hương Tứ Linh Rồng Đỉnh

Mã: DONGHO32-2933-62-MTL2

9.490.000đ/Cái

11.500.000
- 19%
QC
Đồng Hồ Quả Lắc Đứng Gỗ Hương Chạm Hoa Tây

Đồng Hồ Quả Lắc Đứng Gỗ Hương Chạm Hoa Tây

Mã: DONGHO32-2932-62-MTL2

8.490.000đ/Cái

10.500.000
Xem thêm Đồng Hồ Đứng Gỗ Hương Vân

Những mẫu đồng hồ gỗ sở hữu nét đẹp cổ điển tinh tế, trang nhã trường tồn theo thời gian luôn mang lại cho các không gian nội thất sự sang trọng, cổ kính và vẻ đẹp tinh tế khó sản phẩm nào có được. Với sự đa dạng về cả chất liệu, mẫu mã đến chất lượng, giá cả, Nội Thất Đồ Gỗ Việt đưa bạn đến với một thế giới đồng hồ gỗ quả lắc đứng, đồng hồ gỗ để bàn, đồng hồ cây phong thủy đầy màu sắc.  

Ưu nhược điểm của đồng hồ gỗ

Đồng hồ gỗ cây được rất nhiều khách hàng yêu thích, không chỉ là những người “trong nghề” mà người đi ngang qua cũng sẽ nán lại một chút để ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đang “tích tắc, tích tắc” từng nhịp êm dịu.

Mẫu mã đa dạng, sang trọng mang theo vẻ đẹp hoài cổ

 • Những chiếc đồng hồ có nguồn gốc từ châu Âu, được người Pháp đem đến Việt Nam và dần trở thành một vật phẩm trang trí tượng trưng cho sự giàu có, sang chảnh và quyền lực của giới giàu có. 

 • Lớp vỏ ngoài được làm từ những loại gỗ tự nhiên quý hiếm vừa tạo ra nét sang trọng, vừa bảo vệ tốt cho bộ máy bên trong. Kết hợp cùng mặt đồng hồ và những quả lắc kim loại sáng đầy bóng bẩy, sản phẩm tạo nên điểm nhấn độc đáo cho không gian nơi trưng bày. 

 • Mẫu mã đa dạng từ các kiểu cách châu Âu cổ điển đến những họa tiết đặc trưng của Á Đông cùng những kích thước khác nhau tạo nên sự phong phú giúp bạn dễ dàng lựa chọn. 

Ý nghĩa nhân sinh tốt đẹp

 • Những chiếc đồng hồ cổ, tồn tại qua thật nhiều năm tháng là món đồ nội thất mang ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa văn hóa của thời kỳ sản xuất. Bên cạnh đó, những chiếc đồng hồ đứng còn được chạm trổ các họa tiết, hình ảnh mang theo ý nghĩa tâm linh cao cả thể hiện mong ước của con người trong cuộc sống. 

 • Đồng hồ gỗ còn được sử dụng như một vật phẩm phong thủy, khi được đặt ở những vị trí tốt sẽ tăng cường tài vận, đảm bảo sức khỏe và đem đến sự thuận lợi, suôn sẻ, thăng tiến trong con đường học tập, làm việc, kinh doanh. 

Nhược điểm của đồng hồ quả lắc gỗ 

 • Những sản phẩm đồng hồ gỗ quả lắc được làm từ dòng gỗ chất lượng cao cùng hệ thống đếm giờ cao cấp nên giá trị của các sản phẩm cũng được đánh giá cao. Điều này dẫn đến giá thành của các sản phẩm đồng hồ gỗ cũng cao hơn rất nhiều so với những dòng đồng hồ khác. 

 • Đồng hồ đứng thuộc loại máy đếm giờ có kích thước lớn nên cần những không gian rộng rãi, có đủ diện tích bày trí như phòng khách, sảnh lớn. Bạn cũng có thể tùy chọn các kích thước để tạo độ hài hòa hơn cho căn phòng.  

Cách chọn đồng hồ gỗ phù hợp cho các gia đình

Không gian nhà ở nơi trưng bày sản phẩm

Nếu như trước đó, đồng hồ cây chỉ được tìm thấy ở các căn nhà cổ với lối kiến trúc xưa của những gia đình giàu có thì hiện nay, đồng hồ gỗ có thể bắt gặp ở các phòng khách của nhiều gia đình. Dù vậy, để sở hữu một không gian đẹp mắt, hài hòa thì việc lựa chọn những mẫu đồng hồ quả lắc phù hợp với phong cách thiết kế của từng ngôi nhà là điều vô cùng cần thiết. 

 • Với những không gian rộng rãi: đồng hồ gỗ cây sẽ thật sự được tỏa sáng ở những không gian lớn có trần nhà cao với các sản phẩm nội thất gỗ tự nhiên. Bạn có thể lựa chọn những sản phẩm khác nhau cho từng kiến trúc nhà ở khác nhau, tùy theo là hiện đại, tân cổ điển hay cổ điển, nhà theo phong cách Á Đông hay phương Tây. 

 • Đối với những không gian nhỏ hơn thì lựa chọn một chiếc đồng hồ có kích thước nhỏ hơn cùng thiết kế tối giản sẽ giúp phòng khách của bạn cân bằng, tinh tế hơn.   

Chất liệu, thiết kế của đồng hồ gỗ

 • Đồng hồ gỗ thường bao gồm vỏ ngoài và máy đồng hồ. Vỏ ngoài được làm từ các loại gỗ tự nhiên có vân gỗ và màu sắc đẹp. Tùy theo loại gỗ mà sẽ tạo nên những kiểu cách khác nhau nhưng đều mang lại vẻ đẹp trầm ấm, sang trọng và thanh tao cho sản phẩm. 

 • Máy đồng hồ bao gồm nhiều bộ phận, tùy theo mỗi dòng sản phẩm mà sẽ được làm từ các loại kim loại khác nhau tạo nên giá trị và vẻ đẹp thượng lưu cho đồng hồ quả lắc này. 

Kích thước, giá thành sản phẩm

 • Kích thước của đồng hồ gỗ cây khá đa dạng, kiểu dáng cũng rất phong phú mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Đồng thời mức giá cả của từng sản phẩm cũng khá khác nhau, nó phụ thuộc vào các yếu tố tạo nên chiếc đồng hồ như chất liệu, kích thước, mẫu mã, chất lượng và thương hiệu sản xuất. 

 • Bên trên chúng tôi cũng đã nói về giá cả sản phẩm khá cao so với những sản phẩm đồng hồ khác. Với mức giá ít nhất từ vài triệu đến hàng trăm triệu thì việc cân đối tài chính là điều vô cùng cần thiết trước khi quyết định lựa chọn một sản phẩm đồng hồ cây gỗ cho gia đình. 

Luôn luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ chăm sóc, bảo hành tận tâm, chúng tôi thỏa mãn các yêu cầu dù là khó khăn nhất đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho từng khách hàng. Quý khách hàng mong muốn sở hữu những mẫu đồ gỗ mỹ nghệ giá rẻ tốt nhất thị trường hiện nay, hãy ghé thăm Nội Thất Đồ Gỗ Việt để cùng chiêm ngưỡng và được phục vụ tốt nhất cho yêu cầu của mình bạn nhé.

Xem thêm

Tin nổi bật

Đối tác - Khách hàng

Tag từ khoá

Giường ngủ  - Tủ quần áo - Bàn ghế gỗ - Bộ bàn ăn - Bàn thờ