Giường Ngủ Cổ Điển, Tân Cổ Điển Đẹp Giá Rẻ Giảm 20-40% - Đồ Gỗ Việt

0933 444 788
Danh mục sản phẩm
- 8%
Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Nữ Hoàng Cao Cấp Đẹp Giá Tốt

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Nữ Hoàng Cao Cấp Đẹp Giá Tốt

Mã sp: GN761Q-160-NH2TN

35.500.000đ

38.500.000
- 8%
Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Cổ Điển Chạm Khắc Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Cổ Điển Chạm Khắc Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN761Q-160-NH3TN

35.500.000đ

38.500.000
Sản phẩm mới
- 9%
Giường Ngủ Cổ Điển Sơn Nhủ Đồng Sang Trọng

Giường Ngủ Cổ Điển Sơn Nhủ Đồng Sang Trọng

Mã sp: GN51-CD-180-20NV

10.700.000đ

11.700.000
Sản phẩm mới
- 9%
Giường Ngủ Cổ Điển Màu Trắng Nệm Đen

Giường Ngủ Cổ Điển Màu Trắng Nệm Đen

Mã sp: GN51-CD-180-23MT

10.700.000đ

11.700.000
Sản phẩm mới
- 9%
Giường Ngủ Cổ Điển Màu Trắng Nệm Đỏ

Giường Ngủ Cổ Điển Màu Trắng Nệm Đỏ

Mã sp: GN51-CD-160-04MT

10.200.000đ

11.200.000
- 10%
Giường Ngủ Tân Cổ Điển Màu Trắng Nhủ Vàng Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Tân Cổ Điển Màu Trắng Nhủ Vàng Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN301E-180-CD1MT

8.900.000đ

9.900.000
- 13%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Kiểu Rẻ Quạt Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Kiểu Rẻ Quạt Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN721E-160-TN13

14.000.000đ

16.000.000
Sản phẩm mới
- 11%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đầu Rẻ Quạt Vạt Phản Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đầu Rẻ Quạt Vạt Phản Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN721E-160-TN13VP

15.850.000đ

17.850.000
Sản phẩm mới
- 13%
Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên Gõ Đỏ Chạm Hoa Mai

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên Gõ Đỏ Chạm Hoa Mai

Mã sp: GN721E-160-TN14

14.000.000đ

16.000.000
Sản phẩm mới
- 13%
Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên Gõ Đỏ Cổ Điển Chấm Bi

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên Gõ Đỏ Cổ Điển Chấm Bi

Mã sp: GN721E-160-TN15

14.000.000đ

16.000.000
- 13%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Tự Nhiên Chạm Chữ Triện

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Tự Nhiên Chạm Chữ Triện

Mã sp: GN721E-160-TN16

14.000.000đ

16.000.000
- 14%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Tự Nhiên Có Ngăn Đầu Giường Đẹp...

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Tự Nhiên Có Ngăn Đầu Giường Đẹp...

Mã sp: GN721E-160-TN1

12.250.000đ

14.250.000
- 11%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đầu Bằng Chạm Quạt Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đầu Bằng Chạm Quạt Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN721E-160-TN18

17.000.000đ

19.000.000
- 14%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Kiểu Vỏ Sò Đẹp Giá Tốt

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Kiểu Vỏ Sò Đẹp Giá Tốt

Mã sp: GN721E-160-TN7

12.050.000đ

14.050.000
- 14%
Giường Ngủ Gõ Đỏ Chân Cao Vỏ Sò Nữ Hoàng Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gõ Đỏ Chân Cao Vỏ Sò Nữ Hoàng Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN721E-160-TN8VP

12.250.000đ

14.250.000
- 14%
Giường Ngủ Gia Đình Gỗ Gõ Đỏ Cao Cấp Họa Tiết Caro Đẹp...

Giường Ngủ Gia Đình Gỗ Gõ Đỏ Cao Cấp Họa Tiết Caro Đẹp...

Mã sp: GN721E-160-TN9VP

12.250.000đ

14.250.000
- 14%
Giường Ngủ Đầu Vòm Gỗ Gõ Đỏ Cho Gia Đình Tự Nhiên Đẹp...

Giường Ngủ Đầu Vòm Gỗ Gõ Đỏ Cho Gia Đình Tự Nhiên Đẹp...

Mã sp: GN721E-160-TN10VP

12.250.000đ

14.250.000
- 13%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Tự Nhiên Cong Chạm Caro Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Tự Nhiên Cong Chạm Caro Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN721E-160-TN11

14.000.000đ

16.000.000
- 13%
Giường Ngủ Gia Đình Gỗ Tự Nhiên Gõ Đỏ Chạm Hoa Văn Đẹp

Giường Ngủ Gia Đình Gỗ Tự Nhiên Gõ Đỏ Chạm Hoa Văn Đẹp

Mã sp: GN721E-160-TN12

14.000.000đ

16.000.000
Sản phẩm mới
- 11%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cổ Điển Cao Cấp Nữ Hoàng Cột 10...

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cổ Điển Cao Cấp Nữ Hoàng Cột 10...

Mã sp: GN721Q-160-NHMTN

24.500.000đ

27.500.000
Sản phẩm mới
- 14%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Dày Chạm Khắc Cổ Điển

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Dày Chạm Khắc Cổ Điển

Mã sp: GN721Q-160-NHDTN

30.500.000đ

35.500.000
- 14%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Chạm Trổ Cổ Điển Đầu Bằng Cao Cấp

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Chạm Trổ Cổ Điển Đầu Bằng Cao Cấp

Mã sp: GN721Q-160-BANG2TN

32.000.000đ

37.000.000
- 14%
Giường Ngủ Cổ Điển Gỗ Gõ Đỏ 100% Cao Cấp Đẹp Giá Tốt

Giường Ngủ Cổ Điển Gỗ Gõ Đỏ 100% Cao Cấp Đẹp Giá Tốt

Mã sp: GN721Q-160-BANGTN

32.000.000đ

37.000.000
- 8%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cao Cấp Chạm Khắc Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cao Cấp Chạm Khắc Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN721Q-160-NH2TN

35.500.000đ

38.500.000
- 8%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Chạm Nữ Hoàng Dày Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Chạm Nữ Hoàng Dày Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN721Q-160-NHTN

35.500.000đ

38.500.000
- 12%
Giường Ngủ Cổ Điển Chạm Hoa Hồng Bọc Nệm Gỗ Gõ Đỏ...

Giường Ngủ Cổ Điển Chạm Hoa Hồng Bọc Nệm Gỗ Gõ Đỏ...

Mã sp: GN721P-200-HHTN

76.000.000đ

86.000.000
- 7%
Giường Ngủ Cổ Điển Chạm Hoa Hồng Giác Vàng Bọc Nệm Gỗ Gõ...

Giường Ngủ Cổ Điển Chạm Hoa Hồng Giác Vàng Bọc Nệm Gỗ Gõ...

Mã sp: GN721P-200-HOA2TN

65.000.000đ

70.000.000
- 14%
Giường Ngủ Nữ Hoàng Gỗ Gõ Đỏ Trụ 14 Cao Cấp Giá Tốt

Giường Ngủ Nữ Hoàng Gỗ Gõ Đỏ Trụ 14 Cao Cấp Giá Tốt

Mã sp: GN721P-180-NHTN

64.000.000đ

74.000.000
- 8%
Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Chạm Chạm Hoa Lá Giác Vàng Cổ Điển...

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Chạm Chạm Hoa Lá Giác Vàng Cổ Điển...

Mã sp: GN721V1-200-HOALATN

116.000.000đ

126.000.000
- 3%
Giường Ngủ Gõ Đỏ Cổ Điển Chạm Nho Cao Cấp Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gõ Đỏ Cổ Điển Chạm Nho Cao Cấp Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN721V2-200-NHONAU

175.000.000đ

180.000.000
Sản phẩm mới
- 3%
Giường Ngủ Cổ Điển Chạm Nổi Nguyên Khối Dày 10cm Đẹp Giá...

Giường Ngủ Cổ Điển Chạm Nổi Nguyên Khối Dày 10cm Đẹp Giá...

Mã sp: GN721V2-180-NHTN

165.000.000đ

170.000.000
- 9%
Giường Ngủ Gỗ Căm Xe Vạt Phản Có Ngăn Đầu Giường Đẹp...

Giường Ngủ Gỗ Căm Xe Vạt Phản Có Ngăn Đầu Giường Đẹp...

Mã sp: GN841-E-160TN1

10.450.000đ

11.450.000
- 24%
Giường Ngủ Gỗ Công Nghiệp Màu Trắng Nệm Kem Đính Kim Cương...

Giường Ngủ Gỗ Công Nghiệp Màu Trắng Nệm Kem Đính Kim Cương...

Mã sp: GN51-CD-180MT10

9.500.000đ

12.500.000
- 15%
Giường Ngủ Công Nghiệp Kiểu Cổ Điển Chạm Hoa Hồng Đẹp...

Giường Ngủ Công Nghiệp Kiểu Cổ Điển Chạm Hoa Hồng Đẹp...

Mã sp: GN51-CD-180-MT11

11.500.000đ

13.500.000
- 10%
Giường Ngủ Công Nghiệp Cổ Điển Màu Trắng Hình Trái Tim Đẹp

Giường Ngủ Công Nghiệp Cổ Điển Màu Trắng Hình Trái Tim Đẹp

Mã sp: GN51-CD-180MT12

9.500.000đ

10.500.000
- 15%
Giường Ngủ Gỗ MDF Màu Trắng Nệm Kem Đính Đá Đẹp Giá Rẻ

Giường Ngủ Gỗ MDF Màu Trắng Nệm Kem Đính Đá Đẹp Giá Rẻ

Mã sp: GN51-CD-180MT13

11.500.000đ

13.500.000
- 15%
Giường Gỗ Công Nghiệp Màu Trắng Nệm Kem Kiểu Châu Âu Đẹp

Giường Gỗ Công Nghiệp Màu Trắng Nệm Kem Kiểu Châu Âu Đẹp

Mã sp: GN51-CD-180MT14

11.500.000đ

13.500.000
- 8%
Giường Ngủ Công Nghiệp Kiểu Bắc Âu Màu Trắng Chạm Hoa Hồng...

Giường Ngủ Công Nghiệp Kiểu Bắc Âu Màu Trắng Chạm Hoa Hồng...

Mã sp: GN51-CD-180MT15

11.500.000đ

12.500.000
- 17%
Giường Gỗ Công Nghiệp Màu Trắng Nệm Kem Phong Cách Cổ Điển...

Giường Gỗ Công Nghiệp Màu Trắng Nệm Kem Phong Cách Cổ Điển...

Mã sp: GN51-CD-180MT16

9.500.000đ

11.500.000
- 15%
Giường Gỗ Công Nghiệp Màu Trắng Nệm Kem Đính Đá Đẹp

Giường Gỗ Công Nghiệp Màu Trắng Nệm Kem Đính Đá Đẹp

Mã sp: GN51-CD-180-MT17

11.500.000đ

13.500.000
Xem thêm Giường Ngủ Cổ Điển
>> Giường ngủ phong cách cổ điển lôi cuốn khách hàng với những nét đẹp tinh tế, tỉ mỉ và sự hoàn hảo đến từng chi tiết. Những chiếc giường ngủ phong cách cổ điển luôn là lựa chọn hàng đầu để tạo nên lối kiến trúc phong cách sang trọng và đẳng cấp cho phòng ngủ của khách hàng. Tạo nên sự khác biệt và lôi cuốn đẳng cấp riêng biệt dành cho người dùng. Với những kiểu dáng riêng và sự khác biệt đến từ mẫu mã sản phẩm những chiếc giường ngủ kiểu dáng cổ điển của Nội Thất Đồ Gỗ Việt luôn là địa chỉ tin cậy để khách hàng có thể đặt niềm tin khi tìm kiếm cho mình những chiếc giường ngủ cổ điển ưng ý nhất và tốt nhất.

Giường ngủ cổ điển phong cách sang trọng, đẳng cấp hàng đầu với sự tinh tế trên từng chi tiết

 • Phong cách thiết kế: đặc trưng với những họa tiết được đục, chạm, khắc kỳ công và khéo léo, các hình ảnh, chi tiết trên sản phẩm được trau chuốt một cách tỉ mỉ để nâng tầm đẳng cấp và phong cách riêng.
 • Kiểu dáng: + kiểu Trung Hoa cổ điển đặc trưng với phong cách hoàng tộc, vuông vắn, chạm long phụng  xa hoa, kiểu cách.
                        + kiểu châu Âu: chạm khắc tinh xảo, tinh tế trên những đường nét, những đường cong, tròn, sang trọng, ấn tượng.
                        + kiểu thuyền buồm :độc đáo với những đường nét uốn lượn trên sản phẩm,hoa văn bắt mắt, đuôi cong đầu đối xứng.
                        + kiểu chân cao: sang trọng, rộng rãi, chân cao, vai rộng, thoáng đãng, gọn gàng.
                        + kiểu chân bệt: chân thấp, vuông vắn, hoa văn hình khối, đơn giản, tiện lợi.
 • Màu sắc sản phẩm: đặc trưng của các loại gỗ tự nhiên như màu vàng xoan đào, màu đỏ vàng gỗ gõ đỏ, gỗ hương đỏ, vàng pơ mơ, nâu socola cẩm lai,…
 • Kích thước của giường ngủ gỗ tự nhiên: Kích thước cơ bản từ 120 x 200cm, 140x200cm, 160x200cm cho đến 180 x 200, 200x 200cm phù hợp với hầu hết diện tích không gian phòng ngủ hiện nay của khách hàng. Ngoài ra nếu bạn muốn đặt thêm các kích thước khác theo yêu cầu của mình hãy liên hệ qua Hotline 09 8888 7878 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Các loại sản phẩm giường ngủ phong cách cổ điển của Nội Thất Đồ Gỗ Việt

 • Hàng có sẵn tại show room và kho hàng: giao hàng từ 6 giờ đến 4 ngày làm việc.
 • Hàng đặt theo mẫu và làm theo yêu cầu: từ 7 ngày đến 14 ngày làm việc.
 • Tất cả sản phẩm nội thất đều được giao hàng miễn phí tại TPHCM, đối với các khách hàng ở xa chúng tôi xe gửi hàng qua hình thức chành xe.

Giường ngủ cổ điển được tạo nên từ những loại gỗ tốt nhất trên thị trường hiện nay

 • Để đảm bảo được chất lượng, độ bền và vẻ đẹp của sản phẩm các loại giường ngủ cổ điển của chúng tôi đều được làm từ những loại gỗ tự nhiên tốt nhất hiện nay. Từ xoan đào mộc mạc, gõ đỏ sang trọng, gỗ Nu, gỗ Pơ – mu, gỗ trắc cho đến gỗ hương cao cấp, gỗ cẩm lai trân quý, gỗ căm xe, gỗ chiu liu, gỗ nghiến, gỗ gụ… để khách hàng có thể lựa chọn. Tất cả đều được chọn lọc từ những khối gỗ nguyên chất tốt nhất với màu sắc tự nhiên đẹp, mùi hương nhẹ lôi cuốn, vân gỗ bắt mắt hấp dẫn. Với chất gỗ tự nhiên tốt, không cong vênh, với khả năng chống ẩm mốc,mối mọt cực ấn tượng. Tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi Nội Thất Đồ Gỗ Việt đều được chúng tôi cam kết đổi trả 100% mới nguyên chiếc nếu không đạt yêu cầu trong quá trình sử dụng.
 • Độ bền gỗ: từ 50 – 70 năm tùy chất liệu gỗ và điều kiện môi trường.
 • Thời gian bảo hành: 5 năm.

Lựa chọn nệm ngủ cho giường ngủ gia đình phong cách cổ điển

 • Một chiếc giường ngủ phong cách cổ điển hoành tráng và đẳng cấp sẽ mất đi vẻ đẹp sang trọng của mình nếu thiếu đi những chiếc nệm ngủ phù hợp nhất. Do đó với dòng sản phẩm cao cấp này hãy lựa chọn những chiếc nệm ngủ cao cấp từ những thương hiệu hàng đầu để xứng đáng với chiếc giường ngủ của bạn và đồng thời chăm sóc giấc ngủ của bạn một cách tốt nhất.
 • Nệm nên chọn: nệm cao su tự nhiên, nệm bông ép.
 • Độ dày nệm: từ 5 – 7cm.
 • Thương hiệu nên chọn: Vạn Thành, Liên Á, Kim Cương.
>> Thương hiệu tạo nên đẳng cấp và chất lượng sản phẩm giường ngủ cổ điển được đảm bảo từ chính thương hiệu Nội Thất Đồ Gỗ Việt. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 09 8888 7878 để có được sản phẩm ưng ý nhất và nhận được báo giá tốt nhất.
 
Xem thêm

Tin nổi bật

Đối tác - Khách hàng

Tag từ khoá

Giường ngủ  - Tủ quần áo - Bàn ghế gỗ - Bộ bàn ăn - Bàn thờ